Tom Jenks


from stress sonnetsi.

 ̮           ̗    ̮         ̗               ̮               ̗              ̮      ̗      ̮                  ̗

 ̮         ̗          ̮     ̗         ̮        ̗        ̮           ̗       ̮               ̗

 ̮       ̗     ̮       ̗     ̮     ̗            ̮      ̗          ̮    ̗

 ̮      ̗       ̮      ̗         ̮           ̗         ̮      ̗          ̮    ̗

 ̮              ̗       ̮           ̗           ̮          ̗       ̮       ̗         ̮       ̗

 ̮      ̗        ̮    ̗      ̮       ̗            ̮  ̗        ̮               ̗

 ̮      ̗        ̮       ̗        ̮    ̗       ̮            ̗       ̮           ̗

 ̮        ̗     ̮    ̗    ̮        ̗     ̮       ̗       ̮                 ̗

 ̮         ̗    ̮          ̗         ̮        ̗      ̮        ̗      ̮       ̗

 ̮         ̗       ̮      ̗            ̮             ̗            ̮     ̗       ̮    ̗

      ̮   ̗     ̮       ̗            ̮     ̗        ̮        ̗      ̮          ̗

      ̮     ̗       ̮       ̗              ̮         ̗      ̮       ̗          ̮        ̗


 

ii.

 ̮            ̗      ̮    ̗      ̮        ̗          ̮     ̗         ̮        ̗

 ̮         ̗       ̮        ̗        ̮          ̗    ̮       ̗         ̮       ̗

 ̮        ̗              ̮            ̗    ̮    ̗    ̮     ̗            ̮      ̗

 ̮         ̗     ̮   ̗         ̮     ̗            ̮    ̗            ̮           ̗

 ̮           ̗    ̮      ̗           ̮            ̗      ̮      ̗          ̮   ̗

 ̮             ̗      ̮       ̗         ̮       ̗    ̮       ̗     ̮     ̗

 ̮     ̗         ̮        ̗     ̮          ̗         ̮          ̗        ̮      ̗

 ̮           ̗     ̮      ̗      ̮       ̗            ̮        ̗          ̮        ̗

 ̮          ̗           ̮          ̗             ̮      ̗           ̮       ̗         ̮       ̗

 ̮    ̗         ̮              ̗       ̮        ̗          ̮       ̗          ̮     ̗

 ̮          ̗         ̮      ̗            ̮        ̗           ̮       ̗      ̮     ̗

 ̮        ̗       ̮       ̗        ̮     ̗     ̮       ̗      ̮        ̗

̮         ̗       ̮        ̗        ̮          ̗    ̮       ̗         ̮       ̗

     ̮         ̗          ̮    ̗      ̮        ̗           ̮           ̗         ̮       ̗

     ̮         ̗      ̮       ̗            ̮            ̗          ̮          ̗           ̮    ̗


 

iii.

 ̮          ̗     ̮       ̗          ̮       ̗        ̮      ̗         ̮         ̗

 ̮         ̗    ̮       ̗          ̮        ̗        ̮              ̗         ̮     ̗

 ̮             ̗           ̮   ̗         ̮    ̗        ̮          ̗       ̮    ̗

 ̮           ̗        ̮     ̗          ̮       ̗            ̮               ̗           ̮         ̗

 ̮        ̗           ̮    ̗        ̮     ̗       ̮             ̗     ̮          ̗

 ̮      ̗           ̮      ̗      ̮       ̗     ̮       ̗      ̮        ̗

 ̮      ̗         ̮    ̗     ̮     ̗         ̮        ̗      ̮      ̗

 ̮     ̗       ̮        ̗         ̮     ̗         ̮      ̗     ̮   ̗

 ̮           ̗      ̮       ̗     ̮            ̗          ̮        ̗       ̮    ̗

 ̮          ̗          ̮      ̗        ̮    ̗   ̮       ̗     ̮       ̗

 ̮     ̗          ̮                ̗       ̮         ̗      ̮          ̗       ̮          ̗

 ̮     ̗          ̮    ̗         ̮         ̗        ̮       ̗       ̮      ̗

    ̮       ̗    ̮       ̗   ̮        ̗    ̮                    ̗        ̮    ̗

    ̮        ̗     ̮     ̗         ̮          ̗     ̮       ̗         ̮         ̗


 

iv.

̮      ̗         ̮   ̗        ̮    ̗         ̮         ̗        ̮          ̗

̮      ̗      ̮      ̗       ̮      ̗          ̮       ̗     ̮   ̗

̮      ̗            ̮    ̗           ̮          ̗    ̮           ̗       ̮          ̗

̮         ̗     ̮      ̗           ̮       ̗            ̮    ̗           ̮       ̗

̮            ̗          ̮          ̗      ̮          ̗         ̮         ̗        ̮     ̗

̮        ̗          ̮           ̗     ̮         ̗    ̮       ̗        ̮     ̗

̮       ̗    ̮        ̗    ̮   ̗       ̮         ̗        ̮          ̗

̮      ̗           ̮   ̗         ̮   ̗             ̮      ̗           ̮       ̗

̮        ̗      ̮        ̗    ̮        ̗         ̮     ̗        ̮  ̗

̮           ̗     ̮      ̗       ̮       ̗           ̮        ̗         ̮    ̗

̮           ̗           ̮          ̗    ̮         ̗         ̮         ̗     ̮     ̗

̮            ̗    ̮       ̗     ̮    ̗     ̮      ̗          ̮          ̗

    ̮        ̗     ̮         ̗        ̮      ̗          ̮     ̗              ̮         ̗

    ̮              ̗           ̮         ̗      ̮   ̗    ̮    ̗     ̮     ̗


 

v.

̮             ̗            ̮         ̗         ̮      ̗      ̮           ̗      ̮      ̗

̮         ̗       ̮     ̗         ̮            ̗     ̮      ̗       ̮          ̗

̮         ̗         ̮       ̗    ̮          ̗     ̮      ̗     ̮    ̗

̮         ̗         ̮     ̗       ̮            ̗      ̮     ̗         ̮    ̗

̮        ̗     ̮       ̗      ̮        ̗         ̮           ̗       ̮        ̗

̮      ̗       ̮          ̗      ̮       ̗        ̮       ̗             ̮        ̗

̮         ̗               ̮          ̗          ̮        ̗     ̮     ̗            ̮          ̗

̮          ̗    ̮         ̗               ̮        ̗        ̮         ̗   ̮        ̗

̮           ̗          ̮       ̗       ̮            ̗     ̮     ̗  ̮        ̗

̮     ̗   ̮        ̗      ̮           ̗         ̮     ̗          ̮    ̗

̮          ̗       ̮  ̗          ̮        ̗         ̮     ̗         ̮     ̗

̮         ̗     ̮        ̗     ̮    ̗        ̮              ̗          ̮    ̗

    ̮       ̗               ̮     ̗            ̮              ̗        ̮          ̗      ̮      ̗

    ̮           ̗       ̮           ̗           ̮          ̗     ̮              ̗        ̮         ̗Author's note: Stress Sonnets: Shakespeare's sonnets marked up for stress rhythms, with everything except the stress notation removed.